Sportski program koji je namijenjen djeci predškolskog uzrasta (od 4. -7. godine), u funkciji cjelokupnog razvoja djeteta, stvaranja pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, kreativnosti i socijalizacije.

Plan i program koncipiran je za razvoj bazičnih antropoloških karakteristika (primarno motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te morfoloških osobina).

Kroz cijelu pedagošku godinu radi se sustavno kako na pozitivnim transformacijama motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, tako i u domenama bazičnih (općih) motoričkih znanja, sekundarnih motoričkih znanja te specifičnih motoričkih znanja.

Trenerica

Đeni Blarežina

Opća motorička znanja

Savladavanje prostora, savladavanje otpora, manipuliranje predmetima.

Sekundarna motorička znanja

Verbalno izražavanje, samostalna izvedba elemenata.

Specifična motorička znanja

Sadržaji uzeti i prilagođeni iz domene juda i drugih sportskih aktivnosti (atletika, gimnastika...).