Stupanj treninga u ovoj grupi zavisan je o ciljevima i ambicijama pojedinca.

Event Timeslots (5)

Ponedjeljak
-
trener Dean Ilić
tezvi tezvi

Utorak
-
trener Dean Ilić
tezvi tezvi

Srijeda
-
trener Dean Ilić
tezvi tezvi

Četvrtak
-
trener Dean Ilić
tezvi tezvi

Petak
-
trener Dean Ilić
tezvi tezvi