Trening za djecu više školske dobi od 12 do 15 godina.

Event Timeslots (4)

Ponedjeljak
-
Djeca 12 do 15 godina.
trener Miloš Vukotić
tezvi tezvi

Utorak
-
Djeca 12 do 15 godina.
tezvi tezvi

Srijeda
-
Djeca 12 do 15 godina.
tezvi tezvi

Petak
-
Djeca 12 do 15 godina.
tezvi tezvi